Årsmöte i Lund

Årsmöte i Lund 21 mars 2015

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse kallar till föreningsstämma lördag 21 mars 2015 på Grand Hotel i Lund.

Program

12.45 Spikning av föreningens fana (del 3 av 3)

13.00 Inledning

13.15 Förtjänstmedaljörer 2015

13.30 Medaljörföredrag av Thorleif Aiff: En träbildhuggares väg från bild till 3-dimensionellt verk

14.15 Medaljörföredrag av Tom S. Vadholm: Felles konger av Norge og Sverige – Spesielle forhold i deres våpenmerker

15.00 Fika

15.30 Föreningsstämma

Föredragningslista enligt stadgarna, med behandling av följande framställning från styrelsen:

-Budget 2015

Och denna motion från medlemmarna:

-Heraldisk utställning

16.30 Avrundning följt av fritt samkväm inför middagen

18.00 Middag

För frågor hänvisas till mötessamordnare vice ordförande Claus Berntsen (claus@heraldik.se, 073-1502939)

Till mötet behövs ingen anmälan och det är kostnadsfritt, men för den trerätters middagen måste vi ta en avgift på 200 kronor för medlemmar och 375 kronor för övriga. Anmälan är bindande och görs genom att beloppet sätts in på SHFs PG 22 27 90 – 8. Anmäl er senast den 9 mars och glöm inte att skriva ”Årsmötesmiddag” och namn på inbetalningen!

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2015 års förtjänstmedaljer till Thorleif Aiff och Tom S. Vadholm.

Styrelsen har velat uppmärksamma en mästare i träbildhuggeri och en av Norges främsta föreningsaktiva heraldiker.

 

Aiff träbildhuggarmästare.Thorleif Aiff

Motivering: För sitt handgripliga arbete med att överföra och tolka heraldikens teoretiska sfär. Med hundratalet heraldiska träskärningar är denne mästare i träbildhuggeri unik i Sverige. Han har förmågan att förstå och uppskatta ett vapen och låter sig inte begränsas av de restriktioner för framställan som finns utan förmår finna kärnan i uppdraget. Att lägga till denna ytterligare dimension är det inte vem som helst som kan. Thorleif Aiff är inte vem som helst – han är den nyfikne mästaren som ödmjukt närmar sig ämnet och förvandlar det till något handfast och vackert.

 

Thorleif Aiff föddes 1954 i Kanada och kom som barn till Sverige via Österrike. Han utbildade sig 1975-79 till möbelsnickare vid Stenebyskolan i Dalsland. Sedan han erövrat sitt gesällbrev i möbelsnickeri har han växlat mellan arbete i sin verkstad, vidareutbildning och en tjänst som lärare i träbildhuggeri vid Hantverkscentrum i Tibro. 2014 erhöll Thorleif Aiff mästarvärdighet i träbildhuggeri, vilket han för närvarande är ensam om i Sverige.

Sedan 2012 har han jobbat heltid i sin verkstad T.A. Träskärningar. Här har Thorleif kommit att specialisera sig på arbeten med heraldisk anknytning, vilka utgör drygt hälften av hans uppdrag. Han har utfört runt 100 heraldiska vapen i stora och små format åt privatpersoner, företag, kyrkor och försvarsmakten. Bland hans arbeten märks vapensköldar åt Brännkyrka och Morlanda kyrkor för att ersätta de som stulits. Han har även gjort förlagor för gjutningar i både brons och järn.

 

Tom S. VadholmTom S. Vadholm

Motivering: För sina insatser som föreningsaktiv i Norge och Norden. Som både engagerad medlem och framförallt som ordförande i Norsk Heraldisk Forening har han varit drivande. I Societas Heraldica Scandinavica har han lyft föreningens blick och arbetat för ett förstärkt internordiskt samarbete. Både hemmavid och på internationella kongresser har han dessutom varit en flitig föredragshållare. Som en del av det kitt som håller ihop de nordiska föreningarna är han betydelsefull. På samma sätt som en människa inte är en ö är det gränsöverskridande samarbetet oerhört viktigt. Så viktigt att det bör premieras med medalj.

 

Tom Sverre Vadholm föddes i Oslo 1937. Han gick befälsskolan vid artilleriet 1957 och 1963 tog han jur. cand-examen vid Universitetet i Oslo. Sedan 1966 är han advokat och har haft arbetsrätt, petroleumrätt och föreningsrätt som specialområden. Han var tidigt engagerad i scoutrörelsen och vice scoutchef i Norge 1976-78, har varit aktiv i Norska kyrkan under många år och engagerat sig i lokalhistoria, både som aktiv i lokalhistoriska föreningar och som författare till mer än 100 artiklar i ämnet. Tom har även varit politiskt aktiv och suttit 12 år för Høyre i ett av Oslos 15 stadsdelsfullmäktige.

Som heraldiker har Tom Vadholm varit en aktiv medlem i både Societas Heraldica Scandinavica (SHS) och Norsk Heraldisk Forening (NHF) från dessas instiftande 1959 respektive 1969. I NHF har han suttit i styrelsen i över 30 år, som vice ordförande 1992 till 2003 och ordförande sedan dess. På nordisk nivå har Tom varit mycket aktiv i frågan om SHS framtida organisation där han arbetat för en större öppenhet och mer samarbete. Han har varit drivande i diskussionerna i de sedan 2005 regelbundna mötena mellan de nordiska heraldikföreningarna. Han är styrelseledamot i SHS sedan 2009 och blev invald som associerad medlem av L’Académie Internationale d’Héraldique 2013. Tom var med och organiserade både den tredje nordiska heraldikkonferensen 2005 och den 31:a internationella kongressen för genealogi och heraldik 2014, båda i Oslo. Han är en flitig föredragshållare och har skrivit ett flertal artiklar i heraldiska ämnen.

 

Av Henric Åsklund

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Jesper skriver:

    Ser fram emot att få träffa många glada heraldiker i Lund.
    Både gamla och nya bekantskaper.