Den romska flaggan hissas idag!

Idag den 8 april är det romernas nationaldag, eller Internationella Romadagen som den också kallas. Den firas sedan 1990 till minne av den första romska världskongressen.

Den romska flaggan, O styago le romengo på romani, skapades 1933 av Uniunea Generala a Romilor din Romania, den romska generalförsamlingen, men godkändes inte förrän så sent som 1971 av representanter på den första kongressen i London 1971.

Flaggan som är delad i blått och grönt, vilket står för himlen och jorden, är belagd med ett rött hjul (chakra) med 16 ekrar. Detta hjul symboliserar den kringresande traditionen hos romer.

Flaggan är inte helt och hållet erkänd av alla romer. De västeuropeiska romerna har accepterat och erkänt den men i vissa delar av österuopa är den inte godkänd, även om romer i Ryssland och Ukraina gör det.

En annan kongress som hölls i Riga 1992 framhöll ett alternativt förslag med en häst i stället för ett hjul. Symboliken skiljer sig litet åt, här är den gröna färgen skogen och hästen står för denna etniska grupps oberoende.

Romska flaggan dimensioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Wikipedia

Bilder: Wikipedia

Du gillar kanske också...