Svenska flaggor i finsk adelsheraldik

Skribent: Tomas Bragesjö

Efter att ha skrivit om svenska flaggor i svenska adelsvapen (publicerad i Vapenbilden nr 110, maj 2017) har turen nu kommit till de finska adelsvapnen.

När jag började det här projektet hade jag inte en tanke på att det fanns finländska adelsätter som hade svenska flaggor på sitt vapen. Jag fick tips på några finländska vapen av Henrik Degerman och fortsatte därefter gräva ner mig i ämnet.

Mina källor har varit ”Finlands Ridderskaps och Adels kalender” och Finlands Riddarhus hemsida.

 

Adelsvapen med svenska flaggor

Jerlström. Bild: Adelsvapen.com

Jerlström adlad 1717, SvA1521 och FiA 103

Viceamiralen Elias Jerlström blev adlad 1717. Som hjälmprydnad bland annat en tretungade svensk flagga.
Släkten har gemensamt ursprung som den svenska adelsätten Ehrencreutz.

 

af Schultén. Bild: Adelsvapen.com

SvA 2206, FiA 163

Senatorn i ekonomiedepartementet, översten och överdirektören för finska lotsverket, professorn i fysik vid Kgl. Åbo akademi, statsrådet och filosofie doktorn Natanael Gerhard Schultén adlades 1809 enligt 1809 års svenska regeringsform och på nytt 1816 enligt 1772 års regeringsform, som var gällande i Finland, så att adelskapet utsträcktes till alla ättemän.
Som hjälmprydnad en svensk tretungad flagga och en helblå tretungad flagga. En gren i Finland upphöjd till friherrar 1859 FiF 43. I det friherrliga vapnet är flaggorna dock borttagna.

von Schoultz FiA 206

Majoren och kommendanten på Svartholms fästning, hovrådet Carl Gustaf von Schoultz naturaliserades 1840, FiA 206. Bakom hjälmen fyra flaggor: två svenska blågula och två ryska. En gren av ätten är levande i Sverige och med i ”Ointroducerad adels kalender”.

von Wahlberg FiA 278

Den här ätten passar inte riktigt in i artikeln men tas med ändå. Generaldirektören för Medicinalverket, statsrådet Karl Ferdinand Immanuel Wahlberg, adlades 10 april 1904 och introducerades 28 juli samma år under nr 278. Den här ätten har en flagga som hjälmprydnad som för en oinvigd ser ut som en svensk flagga. Dock är det i själva verket Finska gardets fana som är blå med ett gult georgskors.

Du gillar kanske också...