Gör reklam för vår förening

Här är en folder som du kan ladda ner och sprida hur du vill, till vem du vill och var du vill.

Vår nya folder riktar sig till dig som är helt ny i heraldiken och osäker på vad som gäller när du vill ta ett släktvapen eller bli medlem i Svenska heraldiska föreningen. Därför har vi försökt vara så kortfattade och lättlästa som möjligt.

Foldern kan du ladda ner och använda som du önskar. Skriv ut den eller sprid den digitala versionen. Du får kostnadsfritt använda foldern så länge de när just en folder. Bilderna får inte användas utan konstnärernas medgivande. Texterna får du däremot kopiera om du vill.

Ladda ner en högupplöst version (14 MB)

Du gillar kanske också...