Heraldisk aktivitet för barn

Söndagen den 31 mars anordnas en rundvandring för barn bland vapensköldarna i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Deltagarna välkomnas sedan till Riddarhuset där de får rita sin egen vapensköld. 

Följ med Hampus Busk, mångårigt aktiv kulturhistoriker, pedagog och illustratör, på en resa i en fantastisk symbolvärld med syfte att lära barn hur man på egen hand kan förstå och använda sig av symboler. Vi gör en heraldisk vandring följt av att deltagarna får använda heraldikens principer i praktiken.

Aktiviteten är gratis och riktar sig till barn i åldrarna 7 till 12 i vuxens sällskap. Föranmälan krävs och sker till elias@heraldik.se. Antalet platser är begränsat.

Samling kl. 13.00 vid Riddarholmskyrkans trappa. (OBS! att omställningen till sommartid inträffar denna helg). Aktiviteten beräknas ta två timmar och avslutas i Riddarhuset. 

Vapensköldar i Riddarholmskyrkan.

Riddarhuset.

Du gillar kanske också...