Karin Johannessons biskopsvapen

Söndagen den 3 mars vigs Karin Johannesson till biskop i Uppsala domkyrka, och har traditionsenligt antagit ett vapen. Karin Johannesson har antagit ett vapen som är talande, och anspelar på både förnamn och efternamn.

”I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.”¹

Kalken är ett av aposteln Sankt Johannes helgonattribut, då han enligt Legenda aurea drack en bägare med gift utan att ta skada. Detta hände för att gudinnan Dianas överstepräst Aristodemus skulle omvändas.² Liljan är ett av Sankta Katarina av Sienas helgonattribut, något oklart varför då källorna är oeniga. Möjligtvis kommer det sig av att det berättas att hennes huvud smugglades ut ur Rom i en väska för att kunna läggas till vila i Sienna. När väskan inspekterades av Roms vakter var den full av lilje- eller rosenblad.³

Karin Johannesson har själv presenterat valspråket:

Valspråkets ”vi” syftar på oss alla – tillsammans. Att förkunna Kristus är kyrkans uppgift i alla tider och i ständigt nya sammanhang. Därmed inte sagt att vi ideligen kan göra som vi alltid har gjort. En levande och livgivande Kristusförkunnelse behöver underhåll och förnyelse, särskilt idag när vi lever i ett samhälle och i en kulturkrets som kännetecknas av att förutsättningarna för religiös tro och religionsutövning genomgår stora förändringsprocesser. Tillsammans behöver vi utforska hur vi kan gestalta en trovärdig Kristusförkunnelse i den verklighet som är vår.

Vapnet är komponerat av Claus K. Berntsen, Svenska Heraldiska Föreningens arbetsgrupp för kyrklig heraldik, och uppmålat av Ronny Andersen, kunglig dansk vapenmålare.

¹ Svenskt Vapenregister, Pågående granskning, ansökan 2018:56.
² Jacobus de Voragine, Gyllene legender = Legenda aurea, Artos, Skellefteå, 2007, s. 90-91, 94.
³ New World Encyclopedia, Catherine of Siena, hämtad 2019-02-21.

Du gillar kanske också...