Kollegiet som granskar ditt vapen

Sedan tio år granskar och godkänner Svenska Vapenkollegiet nya släkt- och organisationsvapen. Har du ett vapen granskar de gärna det med.

Vapenkollegiet är alltså en granskande verksamhet. De gör inga vapen. För det arbetet hänvisar de till någon av våra heraldiska konstnärer.

Men de kräver inte att du som anmälare ska ha anlitat en heraldisk konstnär. Det räcker om du kommer till dem med en mycket enkel skiss. Utifrån den skapar de en korrekt blasonering (beskrivning) och det är denna blasonering som ligger till grund för granskningen.

Troligen blir det en viss diskussion mellan dig och ledamöterna. Ungefär 25 procent av alla anmälda vapen tvingas till mer eller mindre stora förändringar. 50 procent genomgår små justeringar och uppskattningsvis 25 procent går igenom helt utan anmärkning (i regel vapen som antingen tidigare har publicerats i Skandinavisk vapenrulla eller de som från grunden är gjorda av en etablerad heraldisk konstnär). Det är alltså inte konstigt om du ombeds justera ditt vapen.

Läs mer om vårt arbete i Svenska Vapenkollegiet.

Du gillar kanske också...