Kraftig kritik mot Mölndal stad

I Mölndal har man lagt fram ett förslag om att ändra det befintliga kommunvapnet till ett nytt, snarlikt, men inte detsamma.

Svenska Heraldiska Föreningen ser med missnöje på att man genom tillfälligheternas nyck ändrar gamla kommunvapen bara för att en stark person i en liten grupp tror att det är lösningen på kommunens problem med att profilera sig.

Det är det inte.
Även vi som tycker om heraldik inser att det inte är kommunens varumärkeslogotyp som avgör om barnfamiljer väljer att flytta till eller från en ort. Varumärket är inte heller vad jag som avsändare vill att du ska se i bilden; det är vad du som mottagare lägger för värderingar i densamma.
Därmed finns det ingen ekonomisk vinst att byta ett gammalt kommunvapen mot en ny logotyp.

Däremot finns det åtskilligt att förlora. Man slänger ett kulturarv över bord. Man visar att man som kommun vare sig värderar det man haft eller det man har, utan låter tillfälliga nycker påverka hur man agerar.

Därför vill vi i Svenska Heraldiska Föreningen att Sveriges kommuner, myndigheter och andra bärare av det svenska kulturarvet bättre håller fast vid sin historia. Och därför har vi skrivit nedanstående brev till Mölndal stad.

 

Svenska Heraldiska Föreningens brev till Mölndal stad

Rörande förslag till nytt ”kommunvapen” för Mölndal stad

Kommunstyrelsen i Mölndal Stad har presenterat ett förslag till nytt
kommunvapen. Förslaget är framtaget av reklambyrån The Compadres i
samarbete med kommunikationsavdelningen och en tjänstemannagrupp.
Men hur har ni tänkt?

Det presenterade förslaget visar en sköld som för en oinvigd framstår som en
mindre förändring men för ämneskunniga ses som ett helt nytt vapen och i
en avsevärt sämre komposition.

En vapensköld utstrålar trovärdighet och stabilitet, två egenskaper vars
värde inte kan underskattas idag. En vapensköld är också ett kulturarv
som har ett värde utöver det som känns trendigt och modernt idag. En
logotyp har – det erkänner vi – ett modernare tilltal, men vi är tveksamma
till om en medborgare föredrar det lättsamma istället för det seriösa vid
godkännande respektive avslag av bygglov, försörjningsstöd, hemtjänst,
betyg eller något annat av de myndighetsbeslut som kommunen tar.

Åtskillnaden vapensköld och logotyp
Det vidare som inte tas upp av beslutsunderlaget är hur stor skillnad det
är på ett heraldiskt vapen och en logotyp. Den senare glöms bort när en ny
presenteras. Den förra lever för alltid eftersom det är originalet. Det
nyskapade vapnet/logotypen kommer alltid ses som ett onödigt påfund. Inte
minst då det ursprungliga kommunvapnet lever vidare genom såväl äldre
avbildningar som i användandet hos föreningar, privatpersoner mm.

För Mölndals stad vill vi även berätta att murkronan inte är en del av ett
kommunvapen, som antyds av beslutsunderlaget, utan ett rangtecken som
visar att kommunen en gång i tiden uppfyllde kraven för att vara stad.

Vi vill till sist påpeka att den senaste riksheraldikern lämnade sitt
ämbete 1953 och ersattes av Sveriges förste statsheraldiker, en tjänsteman
inom riksarkivet. Det kan verka som en detalj men antyder något om den
research som genomförts inför nytt förslag till kommunvapen.

Svenska Heraldiska Föreningen råder därför Mölndal stad att avstå från att
byta kommunvapen.

Med vänliga och respektfulla hälsningar,

Svenska Heraldiska Föreningen
Genom
Stefan Bede, kommunikationsansvarig

Mejl: bede@heraldik.se

Du gillar kanske också...