Karin Åström, ordförande i Heraldiska nämnden.

Karin Åström Iko ny riksarkivarie

Karin Åström Iko tillträdde den 1 oktober som riksarkivarie och blev då även ordförande i heraldiska nämnden – landets högsta heraldiska organ.

Hon har tidigare varit chef för Krigsarkivet och blir den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets 400-åriga historia.

Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet. Heraldiska nämnden avger yttranden i de frågor som riksarkivarien bestämmer. Nämnden sammanträder vanligtvis två gånger om året och ledamöterna utses av regeringen.

 

ES

Du gillar kanske också...