Uppsalas vapen under 300 år

Uppsalas kommunvapen med lejonet går tillbaka 300 år. Det förslag som nu finns om en ny kommunlogotyp anser Svenska Heraldiska Föreningen vara kulturhistoriskt och heraldiskt olycklig. Här presenterar vi historien bakom Uppsalas vapen och hoppas att kommunen tar sitt förnuft till fånga och fortsätter att använda det.

År 1286 förekommer namnet Uppsala för första gången om platsen där dagens Uppsala finns idag. Staden övertog namnet från Gamla Uppsala i och med att domkyrkan flyttades. Domkyrkan har i alla tider varit viktig för staden och fanns i dess äldsta sigill från 1300-talet. Domkyrkan var sigillets motiv ända in på 1700-talet.

Uppsala stads sigillstamp från 1737 av Jonas Silfverling. Foto: Upplandsmuseet.

När silversmeden Jonas Silfverling 1737 fick i uppdrag att göra nya sigillstampar år staden valde han, av allt att döma helt på eget bevåg, att byta domkyrkan mot ett krönt lejon. Sannolikt berodde det på att domkyrkan var så svårt härjad av stadsbranden 1702 att den inte ansågs passa som motiv.

Det ursprungliga sigillet ansågs länge var försvunnet till det en dag 1982 lämnades in till Upplandsmuseet av en gammal drätseldirektör som haft det i sin byrålåda.

Vapnet på universitetshuset.

När universitetshuset i Uppsala började byggas på 1880-talet skulle det prydas av de svenska landskapsvapnen, samt stadsvapnen för Stockholm, Göteborg och Kalmar. De städer som var representerade med studentnationer i staden. Även hemstaden Uppsala blev representerad med sitt vapen på hedersplats. Murkronan markerar att det rör sig om en stad.

Riksheraldikern Carl Arvid Klingspor engagerade sig för att alla vapen skulle bli korrekta, vilket ledde till att landskapsvapen för första gången på länge blev fastställda från officiellt håll. Klingspor ville även fastställa Uppsalas vapen men det skulle dröja ännu 50 år.

Vapnet på rådhuset.

Samtidigt som universitetshuset byggdes fick rådhuset vid stora torget en ny fasad ritad av Herman Holmgren och Carl August Kihlberg. Här fick Uppsalas vapen stoltsera i ensam majestät över porten.

Vapnet i fullmäktigesalens tak i rådhuset.

Inuti rådhuset tittade detta lejon ned från taket på fullmäktigeledamöterna som höll sina sammanträden i huset från 1710 till 1971. År 1934 ville de styrande få vapnet fastställt officiellt av kungen, men ärendet skulle gå via Riksheraldikerämbetet. Ämbetet propsade på en återgång till de gamla sigill som visade domkyrkan, medans staden hävdade att lejonet vunnit hävd.  Det skulle ta tio år att få vapnet fastställt.

Uppsalas vapen 1943, sannolikt ritat av Brita Grep.

1943 fastställde Kungl. Maj:t äntligen Uppsalas vapen. Till beslutet fogades denna ritning som sannolikt gjorts av konstnärinnan Brita Grep. Vapenbeskrivningen (blasoneringen) löd: ”I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld med röd beväring, därest dylik skall användas.” Inom heraldiken syftar order ”leopard” på ett lejon i en viss ställning och inte ett särskilt kattdjur. ”Beväring” syftar på tänder, klor och tunga.

Vapnet på stadsbiblioteket.

Efter att vapnet blivit formellt fastställt började det användas ännu mer. Här över porten till det gamla stadsbiblioteket på Östra Ågatan uppfört på 1940-talet efter ritningar av arkitekt Gunnar Leche.

Skämtteckning 1986 av Yngve Svalander.

Till stadens 700-årsjubileum 1986 skulle kommunvapnet moderniseras. Tecknare Yngve Svalander på Upsala Nya Tidning gjorde denna skämtsamma teckning som skulle symbolisera 80-talets Uppsala.

1986 års kommunlogotyp av Michel Östlund.

Det blev dock konstnären Michel Östlunds förslag som antogs som stadens nya symbol 1986.  Den kraftiga svarta konturen är dock ett så stort avsteg från den heraldiska traditionen att kommunen valde att avregistrera sitt gamla vapen och registrera den nya symbolen med beskrivningen: ”I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon i gult med svart kontur och med röd beväring, därest dylik skall användas.”

Redan hösten 1986 valde dock kommunen att fortsätta använda det gamla vapnet i vissa sammanhang.

Framtiden?

I juni ska fullmäktige ta beslut om detta förslag till ny logotyp för Uppsala kommun. Det gamla vapnet ska återupptas enligt som det fastställdes 1943, men ska endast användas vid ceremoniella tillfällen. Svenska Heraldiska Föreningen anser att förslaget är olyckligt ur ett kulturhistoriskt och heraldiskt perspektiv, och vädjar åt politikerna att ändra sig.

Här är en länk till 24Uppsala som uppmärksammat vår skrivelse.

Här kan du lyssna till vår kommunikationsansvarige Stefan Bede i P4 Uppland. Inslaget börjar 2:06:40 in i programmet, så du får spola fram dit.

Du gillar kanske också...