Föreningsstämma 2020 – Så gick det


Föreningsstämman 2020 – hur gick det egentligen?

Efter att ha ställt in stämman i mars kommden att bli av på plats och via länk den 17 oktober.
Fram till dess hade styrelsen gått på halvfart eftersom den inte ansåg sig ha mandat att ta några större beslut utan att pratat med medlemmarna först. Det fanns trots allt inget ens i augusti som sa att det skulle kunna hållas ett årsmöte i oktober. 

Ett antal gäster hade bokat in sig till lokalen på stadsmuseet i Göteborg, där hela arrangemanget hölls.
Det började med att föreningen överlämnade en gåva till Magnus Bäckmark för det arbete han lagt ner på Riddarhusets stora bok.  Därefter ett föredrag av både Magnus och Martin Sunnqvist, som även han deltagit i boken.

Stämman

Ett kort möte där styrelsen gavs ansvarsfrihet och visade upp ett gott resultat. Därefter val där en, Maria Byqvist, avsagt sig omval medan en, Lars Trägen, var ett nyval. Övriga personer var omval och inga extra namn var föreslagna.

Den på stämman valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

  • Ordförande Henric Åsklund (omval)
  • Vice ordförande Claus K. Berntsen (omval)
  • Kassör Lennart Wasling (omval)
  •  Sekreterare Sami Nahas (omval)
  •  Redaktör Pontus Rosenqvist (omval)
  • Ledamot Stefan Bede (omval)
  • Ledamot Jesper Wasling (omval)
  • Ledamot Elias Sonnek (omval)
  • Ledamot   Martin Trägen (omval)
  • Suppleanter Lars Trägen (nyval)

Stämman avslutades med gemensam middag på Golden Days.

Mer finns att läsa i Vapenbilden

Fejkad bussreklamskylt för

Du gillar kanske också...