Tips för de som är i Stockholm v. 16

Föredrag: Då skölden krossades

Många adliga ätter i Sverige har utslocknat. Till dem räknas flera av de mest framstående i ett historiskt perspektiv. Även i nutid upphör adelssläkter att existera. Riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld berättar om genealogi, svärds- och spinnsidans roll och traditioner kring ätternas utslocknande.

16 april, 17:30

100 kr

Du gillar kanske också...