Heraldisk litteratur digitaliserad

Svenska Heraldiska Föreningen har låtit digitalisera äldre svenska vapenböcker och heraldisk litteratur tillsammans med Kungliga biblioteket. Nu finns resultatet fritt tillgängligt på internet.

Den som vill studera svenska vapenböcker från 1600-, 1700- och 1800-talen kunde tidigare göra det endast på ett fåtal bibliotek. Att de stora volymerna är ömtåliga och otympliga gjorde inte saken lättare. Nu finns flera av dessa heraldiska verk att ladda ned som högupplösta och sökbara filer:

  1. Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok av Eric Kiellberg och Carl Ludvig von Schantz, 1734.
  2. Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok av av Daniel Gustaf Cedercrona, 1746.
  3. Svea rikes ridderskaps och adels wapn bok av Pehr Carlskiöld, 1764.
  4. Sveriges ridderskaps och adels wapenbok av August Wilhelm Stiernstedt och Carl Arvid Klingspor, fem volymer, 1865–79.
  5. Svensk heraldik av Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor, 1874.
  6. Svenska sigiller från medeltiden av Bror Emil Hildebrand, två volymer, 1862–1867.
  7. Sveriges ridderskaps och adels vapenbok av Carl Arvid Klingspor, 1890.

Projektet är finansierat med Götiska Förbundets kulturstipendium som Svenska Heraldiska Föreningen tilldelades 2018.

Förslag på intressanta skrifter som kan digitaliseras och därmed nå en bredare läsekrets tas tacksamt emot till styrelsen@heraldik.se. Det krävs att verket är upphovsrättsligt fritt vilket det blir först 70 år efter att upphovsmännen gått bort.

Du gillar kanske också...