Föreningens förtjänstmedalj

Tre hårt arbetande fick medalj

OMslaget till Vapenbilden nummer 112

Per Grönlund och Knut Holmgren från Helsingauburgs
Långbågegille samt Lennart Wasling från vår egen styrelse får 2018 års heraldiska förtjänstmedalj.

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2018 års förtjänstmedaljer
till Per Grönlund, Knut Holmgren och Lennart Wasling. Styrelsen har velat uppmärksamma tre föreningseldsjälar, där Helsingauburgs Långbågegillesbröderna
dessutom är både heraldiska konstnärer och hantverkare och goda heraldiska föredömen för alla medeltidsåterskapare.

Föreningens förtjänstmedalj

Lennart Wasling är nog ändå den mest kända av de tre. Han tog först en plats i vår förenings valberedning, sedermera blev han revisor och föreningens ekonomiske rådgivare. 2009 valdes han in i styrelsen som kassör, en post han ännu har.

Per Grönlund och Knut Holmgrens verksamhet ligger lite utanför föreningen, men det har funnits ett nära samarbete i många år. Helsingauburgs Långbågegille är en av de få, och den i särklass mest framgångsrika, föreningen som praktiskt använder och sprider kunskap om heraldiken och hur den kan nyttjas inom till exempel historiska evenemang.

Läs mer om 2018 års medaljörer.

Notera att bilderna visar tre medaljörer på medeltidsmarknader där de har sina egna vapen på sina dräkter. Det är något man ser mycket mycket sällan

Du gillar kanske också...