Kommer Serafimerorden att återuppstå?

Serafimerordens storkors. Teckning: Thomas Falk.

Kommer Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet att föreslå att Sverige återinför de gamla ordnarna. Det avslöjas den 21 september.

Serafimerorden är död. Den ges numera bara till kungahusets medlemmar och slumpvist utvalda utländska statschefer. Så har det varit sedan 1975. Istället har vi haft Konungens medalj av 12:e storleken eller motsvarande utmärkelser.
Men nu kan Förtjänstutredningen under ledning av Björn von Sydow komma att förslå en förändring av det svenska belöningssystemet.

Utredningen kommer att ge ett förslag eller underlag till regeringen som därefter kommer att lägga fram ett förslag för riksdagen, efter sedvanliga remissrundor. Vad som sedan händer återstår att se.

Följ gärna diskussionerna den kommande veckan. Det finns bland annat ett evenemang på Facebook arrangerat av vår systerförening Heraldiska sällskapet.

Du gillar kanske också...