Karlsson, Henrik

Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.
Registrering: SV-409
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...