Andersson, Mattias

Sköld: I rött ett på en stam byggt grekiskt tempel med sju pelare, däröver en uppflygande örn, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En kärve av guld mellan två oxhorn, delade i rött och silver, vartdera besatt med tre vinblad.
Registrering: SV-303
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...