Aronsson, Kim Svensson

Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående älg av silver med horn av guld, hållande en från sinister inkommande brandslang av guld sprutande vatten av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En fågel Fenix av silver med beväring av guld uppkommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.
Registrering: SV-346
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...