Årvik, Magnus

Sköld: I blått fyra genomgående och i flätverk korslagda åror av guld med årbladen uppåt, två balkvis och två ginbalksvis ställda.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande en stolpvis ställd blå åra med årbladet uppåt.
Registrering: SV-29
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...