Averdal, Magnus

Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreaskors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och förenade med andreaskorset av samma tinktur, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet av en lilja av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring och ögon av silver.
Registrering: SV-436
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...