Beijer, Göran

Sköld: I blått en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: På ett blått treberg ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstav av guld med en blå fana med bård och flikar av guld.
Registrering: SV-518
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...