Berne, Johan

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en upprest björn i motsatta tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas, och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av silver och de två yttre av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande björn ginstyckad i blått och silver och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas.
Registrering: SV-598
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...