Billgren, Tor

Sköld: I svart en fläkt sekreterarfågel med röd beväring och rött öga, åtföljd nedan dexter av en plogbill, nedan sinister av en venetiansk bautamask, och därunder av ett stockankare med röd tross, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten röda, de övriga av silver.
Registrering: SV-482
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...