Björk, Jesper

Sköld: I rött ett smidesstäd av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, där det från delningslinjen utgår röda björklöv uppåt och björklöv av guld nedåt.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett smidesstäd av guld.
Registrering: SV-455
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...