Heraldiska databasen Källan är tillbaka!

Vår heraldiska databas Källan är nu åter tillbaka. Den har varit saknad av många eftersom den är ett lätt sätt att söka bland tusentals vapen. Arbetet med nya Källan har gjorts av Christoffer Matsson och Stefan Bede som har arbetat med att se till att tillgängliggöra all data och att presentera den i en helt ny tappning som inte bara har ett modernare utseende, utan även är mer intuitiv och användarvänlig. Den har även fått en helt egen adress på nätet och du hittar den på: www.heraldik.nu

När vi för några år sedan var tvungna att plocka ner databasen efter tekniska problem stod vi inför ett stort problem. Vem kunde hjälpa oss att få ordning på databasen igen? Som förening hade vi inte resurserna att anlita ett företag för detta arbete, det hade kostat många tiotusentals kronor. Här kommer Christoffer Matsson in. Tack vare hans stora insats under det senaste året har vi både löst de tekniska problemen och fått en helt ny grafisk formgivning, för att inte tala om nya tankar på hur databasen kan utvecklas framöver. Vi vill även rikta ett tack till Johan Krafve som har bistått oss i det här projektet.

Källan är inte helt klar när den nu lanseras. Vi tyckte ändå att funktion är viktigare är utseende och över tid kommer nya funktioner att tillkomma. Bland annat kommer det vara möjligt att söka ”grafiskt”, det vill säga att det går att utgå från hur vapnet ser ut utan att behöva vara bevandrad i den heraldiska terminologin. Det är en funktion som vi hoppas ska hjälpa även icke-heraldiker, som genealoger och historiker, att få ut mesta möjliga ur vår databas.

Även om det är ett ständigt pågående projekt, och långt ifrån färdigt, känner vi oss glada över att kunna presentera nya Källan och känna att Sveriges bästa heraldiska databas är tillbaka.

 

Du gillar kanske också...