Bröddén, Lars-Eric

Sköld: I blått fält bestrött med störtade ekblad av guld en vindmölla av silver stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld, belagd med två korslagda raka blå kavallerisablar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En grip av guld med blå beväring, hållande i höger framfot ett ax av guld och i vänster framfot en malörtsblomma av guld med grön stjälk och blad.
Registrering: SV-703
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...