Brummer, Wilhelm

Sköld: I fält av guld tre blå klockor ordnade två över en och däröver en röd ginstam belagd med tre rosor av silver.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten blåa, de övriga av guld, allt överlagt med en röd sparre belagd med tre rosor av silver.
Registrering: Finska Riddarhuset, A268
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...