Caperman, Bo

Sköld: I guld en svart kogg flytande på en av vågskura bildad stam, tre gånger medelst vågskuror delad i blått och guld, samt åtföljd ovan dexter av en blå femuddig stjärna.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring av guld.
Registrering: SV-258
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...