Carlsson, Hugo

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och taggar, allt svart.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre svarta hagtornstaggar ställda i knippe, besatta med tvåtungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en liggande grenkrans av guld med fyra uppställda hagtornslöv av guld och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och två halva löv samt två bär synliga framifrån.
Registrering: SV-634
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...