Carlsson, Rune

Sköld: I rött en lågande granat av guld och däröver en ginstam av silver belagd med två blå liljor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett rött georgskors uppskjutande ur en pyramid av sex kulor av guld.
Registrering: SV-337
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...