Cedervall, Thaigo

Sköld: I guld två svarta cederträd växande från en svart inböjd sänkt spets, däröver en svart ginstam belagd med tre solar av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett avslitet griphuvud av guld.
Registrering: SV-487
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...