Heraldiker träffades i Lund

Ett trettiotal medlemmar i Svenska Heraldiska Föreningen hade tagit sig till årsmötet på Grand Hotel i Lund lördagen den 3 mars.

Ordförande Henric Åsklund inledde med att hälsa alla välkomna och presenterade dagens hedersgäster: mottagarna av föreningens förtjänstmedalj Per Grönlund, Knut Holmgren och Lennart Wasling. Läs motiveringarna här. Efter att de fått ta emot medalj, diplom och blommor i sina respektive vapenfärger inleddes de traditionella medaljföredragen.

2018 års mottagare av förtjänstmedaljen. Från vänster: Per Grönlund, Knut Holmgren och Lennart Wasling.

Per Grönlund berättade hur han tillsammans med Knut tillverkar stridssköldar med heraldiska motiv som han målar med airbrush. Ett antal av dessa sköldar stod uppställda i årsmöteslokalen för alla att beundra. I framtiden hoppades han kunna utveckla airbrush-tekniken på det heraldiska området och, om tiden tillåter, även tillverka heraldiska riddare i keramik. Per berättade också hur han som kravallpolis själv upplevt hur effektiv en sköld kan vara.

Knut Holmgren berättade om bågskytte.

Knut Holmgren visade upp föremålet som lett honom in i heraldiken – en brittisk longbow. Även om bågens historia främst är dokumenterad i England så vet man att vikingarna och samerna var framstående skyttar. De senare kunde ha särskilda bågar som vid behov kunde fungera som skidstavar. De stridssköldar han tillverkar tillsammans med Per vill han ta till en ny konstnärlig nivå genom att pryda stora fält med mönster som bara syns på nära håll. Hantverket beskrev han som att måla en tavla i sköldform.

Lennart Wasling berättade om engagemang i ideella föreningar.

Lennart Wasling talade om sin långa erfarenhet av ideella föreningar och mindes hur han vuxit upp med en far som pysslade med medlemsavgifter om söndagskvällarna. Till sina åstadkommande kunde han räkna allt från att ha rustat upp en kvarn till ett prisbelönt vandrarhem, till att ha utvecklat metoder för att frankera kuvert i rekordhastighet. Lennart pratade också om utmaningar man kan möta och hur samspelet med andra föreningsaktiva kan vara komplicerat. Motiveringen att ägna decennier åt föreningsengagemang hämtar han från sin egen inre folkbildare, och han har insett att hanteringen av medlemsavgifter kan vara ett sätt att slappna av.

Vapenboken presenterades

Svenska Vapenkollegiet vol. 1 presenterades av författarna.

Så blev det dags att presentera den första volymen i serien med vapen från Svenska Vapenkollegiet. Vapen 1-200 finns avbildade och beskrivna med både svenska och engelska blasoneringar. Den är också illustrerad med flera stora vapenteckningar från olika konstnärer i stort format. Henric tackade Jesper Wasling, Claus K Berntsen, Pontus Rosenqvist och Martin Sunnqvist för deras hårda arbete med att ta fram boken trots vissa motgångar. Till nästa volym ska arbetet förhoppningsvis flyta på mycket smidigare.

Stefan Bede mottog Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj.

När Henric ändå höll på att tacka nämnde han att föreningen har som tradition att dela ut medaljer från Pro Patria eller Kungl. Patriotiska Sällskapet efter många år på olika poster. Som ledtråd till vilka som nu skulle föräras medalj visade han en bild från 1994 på föreningens dåvarande styrelse med dess båda yngre förmågor: Jesper Wasling och Stefan Bede. Efter att ha gått igenom de otaliga poster dessa båda haft i SHF sedan dess blev det åter överlämning av medalj och blommor.

Stämman valde nytt

Årsmötesdeltagarna på Grand Hotel.

Efter en kort kaffepaus inleddes så själva årsmötesförhandlingarna. Hedersordförande Ingemar Apelstig förde klubban med van hand. Deltagarna kunde glädjas åt ett väl genomfört verksamhetsår och en stadig medlemstillväxt. Styrelsen, revisorerna och valberedningen omvaldes med Maria Byquist och Elias Sonnek som nya styrelsesuppleanter och med Fredrik Höglund som förstärkning i valberedningen.

Dagen avslutades med samkväm och middag på hotellet.

Du gillar kanske också...