Celsing Marcetic, Sophie

Sköld: Een Skiöld af blå färg, hwaruti wisar sig en wågut Gull-Sparre, iemte trenne Silfwer Muszlor; Ofwan på Skiölden står en öppen Tornerhielm, hwarutur upstiga trenne Plumager, af hwilcka de bägge ytterste äro blå och den medlersta af Gull; Krantzen och Löfwärcket är af Gull, Silfwer och Blått, aldeles som detta Wapen med sine egentel. färgor härhoos afmålat finnes.
Registrering: Riddarhuset, A1560C
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...