0

Cronholm, Carl Gunnar

Sköld: I blått två korslagda motvända hammare åtföljda av fyra liljor, en i vardera korsvinkeln, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två buffelhorn av guld ett lodpass med blå skiva och lodsnöre och kula av guld.
Registrering: SV-692 och SVR 258/1982
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar