Denyo, Felix

Sköld: I svart en uppslagen bok av guld belagd med två röda georgskors, åtföljd ovan av en åttauddig stjärna av guld och nedan av en stam av guld bildad av ett som en tinnskura med uppåt avsmalnande tinnar format bågsnitt, belagd med ett georgskors åtföljt nedan av två akaciekvistar, allt rött.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En merkuriestav av guld med svarta ormar mellan två fanstänger av guld vardera med en vimpel delad i rött och guld.
Registrering: SV-724
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...