Desén, Magdalena

Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra på vardera sidan besatt med två kornax, allt av guld.
Registrering: SV-128
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...