Drakenberg, Erik

Sköld: Een Guhl Sköldh, der vthj Een Drake, medh sin rätte färga, liggiande medh Vthsträckte wingar på Ett grönt Berg; Ofuan opå Skölden Een Öpen Tornerehielm, Täckeht och Crantzen medh Guhlt, Rödt och Blått fördeelte; der opå een Halff opstående flygande Drake, emellan twenne Fahnor; Alldeles som det här hoos medh sina egentlige färgor afmåhlat står.
Registrering: Riddarhuset, A313
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...