Sigill, vapen & logotyp – Heraldisk utställning på Riksarkivet

På Riksarkivet i Marieberg visas just nu utställningen Sigill, vapen & logotyp – ett historiskt perspektiv på kommunernas visuella identitet

Sveriges kommunheraldiska historia sträcker sig från Kalmars sigill med ett borgtorn från 1200-talet till Härrydas vapen från 2007 i vilket man anar startbanan på en flygplats. Dessa två hör till de tio exempel på kommunvapen som lyfts fram i utställningen. De andra är Stockholms, Göteborgs, Malmös, Sölvesborgs, Skövdes, Gnestas, Övertorneås och Härnösands.

Vapnen är hämtade från olika tidsepoker och har varierande motiv. Gemensamt är att de visar något som varit viktigt för bygden, till exempel ett helgon eller en näring. Inte alla kommuner har tagit vara på detta kulturarv i sina nu gällande grafiska profiler. Sölvesborg har helt valt bort sitt vapen med ålarna, och Skövde visar visserligen Sankta Elin men utan hennes helgonattribut.

Dessa attribut, svärdet och boken med ett finger, finns på en träskulptur av Sankta Elin som visas i en glasmonter tillsammans med medeltida stads- och häradssigill. Här finns också en skiss av Göteborgs vapen från 1621. De olika förslagen till Härrydas vapen från 2000-talet kan också beskådas. Fastän utställningen är liten lyckas den pedagogiskt sätta kommunernas heraldik i ett större historiskt och kulturellt sammanhang.

Utställningen visas i Marieberg fram till 12 januari 2018​. Eventuellt kommer den ​att visas även​ Riksarkivets andra verksamhetsorter i landet. Den heraldiska enheten, som tagit fram utställningen, har erbjudit sig att ta fram material om fler kommunvapen om någon kommun vill stå värd för utställningen.

Elias Sonnek

Du gillar kanske också...