Eckerström, Joachim

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.
Registrering: SV-548
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...