Ehrenheim, Lars von

Sköld: I fält av guld en blå stolpe, belagd med tre femuddiga stjärnor av guld och på ömse sidor åtföljd av två röda balkar.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två gröna palmkvistar en femuddig stjärna av guld.
Registrering: Riddarhuset, A1749B
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...