0

Ekström, Per-Ola

Sköld: I rött tre stolpvis ställda eklöv av guld, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i guld, rött, guld och rött.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två röda narvalständer, vardera på utsidan besatt med tre eklöv av guld.
Registrering: SV-234
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar