Ericsson, Leif

Sköld: I svart en aklejablomma av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.
Registrering: SV-411
Teckning: Leif Ericsson

Du gillar kanske också...