Eriksson, Oskar

Sköld: I blått en höjd sparre av silver, därunder ett avslitet kronhjortshuvud av silver med svarta horn.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande bladranka av silver.
Registrering: SV-459
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...