Eriksson, Pia

Sköld: Kvadrerad, fält 1 av silver med en vågskål i svart, fält 2 rött vari en sköld av guld belagd med ett störtat rött svärd, fält 3 rött med en bägare av guld, fält 4 av silver med ett svart kugghjul.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...