Har du en medaljör i tankarna?

Vem vi du se få medalj 2023?
Nominera din favorit till oss.
Skicka ett mejl till jesper@heraldik.se

Varje år utser vi några framstående personer till mottagare av vår förtjänstmedalj. Mottagaren ska under en viss tid arbetat för att främja heraldiken. Detta kan göras på flera sätt. Personen kan vara ideellt engagerad i en heraldisk förening, eller så är hen fantastiskt bra på att rita vapensköldar. Det kan också vara en teoretiker, dvs någon som forskar och/eller skriver mycket om heraldik. Slutligen ska vi inte glömma de som till vardags arbetar med heraldik.
Det är heraldiken främjande i/för Sverige som belönas men mottagaren behöver inte vara svensk.

En person kan bara få medaljen en gång och fram till 2022 har föreningen delat ut 60 medaljer.

Här kan du hitta mer information om medaljen och medaljörerna.

Glöm inte – skicka din nominering till jesper@heraldik.se så snart som möjligt!

 

 

Du gillar kanske också...