Falkenberg, Fredrik

Sköld: Tolf Schack-Rutor, Trenne i bredden och Fyra i Längden, ömsom Röda och ömsom af Silfwer.
Hjälmprydnad: Utur den Medlersta Hjelm-Cronan upräcker en Wänster Falckfot en Wänster Falck winge af Naturlig Färg, belagd med Bande af 12 Röda och Silfwer Schack-rutor. Utur den Högra Hjelm Cronan upräcka 2ne i Röd Hermelins Råds drägt klädde Armar en Röd Hermelins brämad Råds Hatt. Uppå den Wänstra Hjelm Cronan ses ett på sitt gyllende Fäste uprest blått Swärd, behängt på spitsen af en gyllende jämt wägande Wigtskål, emellan 2ne Strusz Fjädrar wäxelwis emot hwarandra fördelte af Silfwer och rödt.
Registrering: Riddarhuset, G97
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...