Feilitzen, Fredrik von

Sköld: Två gånger delad av guld och blått, vari en stolpvis ställd störtad pil av motsatta tinkturer, omslingrad av en störtad krönt delfin av silver, i nedre fältet åtfäljd av två bjälkvis ställda sexuddiga stjärnor av guld, allt överlagt med en svart smal bjälke.
Hjälmtäcke: Kvadrerat i blått och rött samt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vingar delade, dexter av blått och guld, sinister av guld och blått, belagda med var sin stolpvis ställda pil av motsatta tinkturer och överlagd med var sin smal bjälke, dexter av silver och sinister röd, samt mellan vingarna en sexuddig stjärna av guld.
Registrering: Ointroducerad Adels Kalender
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...