Forsbergh, Tiina

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, åtföljd ovan av ett svart björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.
Registrering: SV-638
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...