Forssell, Karl-Erik

Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre femuddiga stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver.
Registrering: SV-492
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...