Friström, Christian

Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, belagd med tre flygande svarta glador, och åtföljd av två av vågskuror bildade strängar av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lägereld med svarta vedträn, varifrån två uppkommande störtade korslagda svarta dolkar, med eld av silver kantad med rött.
Registrering: SV-353
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...